آهنگ و ترانه شاد شاد کودکانه و شعر کودکانه

2,910
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21.8 هزاردنبال‌ کننده

ترن قشنگ من ترنم تُن میره تن می ره تن میره شی فو ، شی فو، دود، دود ترنم کوچولوست، توش پر از آلبالوست ترنم تند میره" تند میره تندمیره شی فو ، شی فو، دود. رو تاق ترنم یه آهو نشسته ترنم تو کوه تو دشته تو راه پیش رانندشم یه خرگوش نشسته ترنم تو کوه تو دشته تو راه شیپو شیپو دو دو شیپو شیپو دودو

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21.8 هزار دنبال کننده