لحظه دیدار (17) همراه با ناصر صادقی فرد مقیم کانادا

108

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 17 : ناصر صادقی فرد مقیم کانادا - دکترای MBE مدرس دانشگاه - عضو انجمن استاندارد ایران- عضو دپارتمان دانشگاه آزاد در ایران - کد ویدیو: 5157