سرقت اسناد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران؛ توسط آمریکایی‌ها با جن!

83
آمریکا همواره سعی کرده از دهه 70 میلادی با اسفاده از جن عقاید ایران ستیزانه ی خود را منعکس کند. آمریکا از ایرانی جماعت کینه دارد؛اسلام بهانه است.
Aminkia_Aparat 33 دنبال کننده
pixel