رمزگشایی از آشفتگی های اقتصادی کشور

109
رمزگشایی از آشفتگی های اقتصادی کشور؛ راهبردی غلط و استراتژی ناثواب: اگر سازش با آمریکا اتفاق افتاد، مشکلات کشور هم حل می شود‼️
pixel