هیچ وقت فرزندانتون را عاق نکنید

107

قسمتی از سخنرانی حجت الاسلام دهقان چناری در شبکه تابان