آموزش codeigniter در ۲۹ دقیقه جلسه اول

446
آموزش کد ایگنایتر در ۲۹ دقیقه دروه آموزش کد ایگنایتر قسمت اول دوستان عزیز پس از مشاهده این ویدیو ابتدا به دلایل استفاده کد ایگنایتر می پردازیم در گام بعد نصب کد ایگنایتر و بررسی کامل ساختار آن می پردازیم.| کتاب pdf در آدرس : www.piero.ir/کتاب-آموزش-کدایگنایتر-جلد-۱/
pixel