کسب و کار، اتفاق ۱ روزه

130

شاید کمتر کسی باشه که دوست نداشته باشه کسب و کار خودش رو داشته باشه، اما قطعا کمتر کسی هست که مسیر رسیدن به موفقیت در کسب و کار رو پیش از شروع بدونه. یکی از نکات رسیدن به موفقیت در کسب و کار، چیزی هست که در این ویدئو به اون اشاره کردم. یک شبه نمیشه به موفقیت رسید. برای موفق شدن باید مدام یاد گرفت