شبیه سازی یک گیت Not، با تکنولوژی نانولوله کربنی

534

این ویدئو 18 دقیقه ای، توسط سرکار خانم سمیرا شیرین آبادی فراهانی دانشجوی دکترای معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان تهیه شده است. در این ویدئو نحوه شبیه سازی یک گیت Not که با تکنولوژی نانولوله های کربنی طراحی شده است در HSpice ارائه شده است.