ارائه دانشجویی با موضوع دیپلماسی رسانه ای

325

ارائه دانشجویی که به بررسی دیپلماسی رسانه ای می پردازد. در این ارائه از نظرات دکتر حسام الدین آشنا و دکتر محمد سرافراز استفاده شده است. همچنین آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پاسخ سوالات را به صورت مکتوب ارسال کردند که در فیلم قرار گرفته است. این ارائه برای دانشجویان ارشد رشته علوم ارتباطات مفید و کاربردی است. ارائه ای از امیر تاجیک، دانشجوی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

نما هفت
نما هفت 0 دنبال کننده