فاجعه ای به نام آرژانتین: گفت وگوی لینه کر با شیرر، فابرگاس و زابالتا با زیرنویس

33
در استودیو بی بی سی گری لینه کر، آلن شیرر، سسک فابرگاس و پابلو زابالتا تحقیر آرژانتین برابر کرواسی را بررسی می کنند و به ما می گویند آیا آرژانتین برای ادامه این جام جهانی شانسی دارد یا نه.
1 سال پیش
#
pixel