ما آب آشامیدنی سالم برای مصرف روزانه نداریم

89
رئیس دین سیرز از جامعه سرخپوستی باچوانا می گوید آب ناسالم، اثرات سوء بسیاری روی جامعه گذاشته چون باید بودجه لازم را برای تامین آب سالم را از دیگر برنامه های سلامت تهیه کنند. ... جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت USFacts به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.
pixel