قند سوزی

59
کارگردان:محمدصدرا رشیدی / نویسنده:محمدصدرا رشیدی / فیلم بردار:محمدصدرا رشیدی / تدوین گر:محمدصدرا رشیدی / بازیگران:قند و آتش / شهر:تهران / پایه:هفتم
pixel