گشت و گذاری در علم شبکه - قسمت دوم: مقدمه‌ای بر شبکه‌های پیچیده

57
عباس ک. ریزی سخنرانی آنلاین دانشگاه تهران در ادامه قسمت قبل، به دنبال توجیه رفتارهای جمعی در سیستم‌های فیزیکی و زیستی به اهمیت برهمکنش‌های نابدیهی و شبکه‌های پیچیده می‌رسیم و به ویژگی‌‌های این شبکه‌ها و پدیده‌های دینامیکی روی آن‌ها می‌پردازیم. سرانجام در مورد مدل‌سازی‌های انتشار ویروس کرونا صحبت خواهیم کرد! abbas.sitpor.org complexity.sitpor.org
pixel