نظر امام جمعه تبریز درباره وظیفه امام جمعه

457

امام جمعه تبریز- وظایف امام جمعه انقلابی گری