بازگشت هواداران فوتبال به ورزشگاه ها در ایتالیا

252
هوادران ایتالیایی به صورت محدود به ورزشگاههای فوتبال باز میگردند
کلاکت اسپرت 12.6 هزار دنبال کننده
pixel