سیستم دینامیک

204
تفکر سیستمی
تفکر سیستمی 15 دنبال‌ کننده
204 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سمینار «سمینار مشاهده و یادگیری در زندگی با کمک تفکر سیستمی» جهت افزایش قدرت تصمیم گیری فردی،فرایند حل مساله و تغییر در نگرش افراد نه تنها مفید بلکه ضروری است. در این دوره ضمن تشریح اصول علم و تکنیک تفکر سیستمی و سیستم داینامیک، به ایجاد تفکر پویا و سیستمی در شرکت کنندگان می پردازد و چگونگی ایجاد پیوند میان روندهای رفتاری و رویدادهای روزمره را به شرکت کنندگان می آموزد و به افراد برای یافتن و تشخیص ارتباط بین موضوعات و پدیده ها کمک می کند. https://evnd.co/nXYWx