تاثر انتخاب ها در سرنوشت ما

143

آیا تا به حال فکر کرده اید سرنوشت شما چطوری رقم می خورد؟ آیا واقعا سرنوشت ما قابل تغییر است یا دیگر کاری نمی توانیم برای سرنوشتمان بکنیم؟ سئوال مهم تر، اگر سرنوشتمان را نمی توانیم تغییر دهیم، پس نقش اراده و اختیار ما چه می شود؟ اگر نمی توانیم سرنوشتمان را تغییر بدهیم، پس عدل خداوند چه می شود؟ در این فیلم پاسخ همه این سئوالات را خواهید فهمید. www.zehneservatsazcom @razezehneservatsaz

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel