Hopelessness ناامیدی محسن محمدی نیا

768
768 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه Gem TV و ساعت 9 صبح در شبکه Gem TV، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. چرا نا امید می شویم؟ با چه شیوه هایی میتوان بر نا امیدی غلبه کرد؟ در این ویدئو موضوع نا امیدی,توسط آقای محمدی نیا (معین) مسئول مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین در مالزی و کارشناس برنامهGem TVتوضیح داده می شود. Mobile: 0060-176487401 Email: Moeinmove@gmail.com

pixel