مریمم دوست دارم عشقم خانوومم

14,615
میکس اهنگ باور مهدی احمدوند با عکسای عاشقانه مریمم

ساحل خانوووم

4 سال پیش
عشق وجود نداره همش دروغه فقط بخاطر قیافه و هوس با دخترایید
Nحمیدطاهری***M:H*** عشق فقط عشق اباعبدالله لایوم کیومک یا اباعبدالله هیچ روزی روز تو نیست یااباعبدالله

ASMA.HOSSEINI

4 سال پیش
هه...شماهرزه ها ب این حسای مزخرف خیابونی میگید عشق......به گند کشوندید تمام واژه های عاشقانه رو....متاسفم اگ واققعا عاشق هم بودید ازدواج یکردید ن شما بلکه همه ی امثال تو.....پس عشق نیس ی نوع هوس یا حس دوروزه ...بای
Nحمیدطاهری***M:H*** فی امان الله خواهر

amiragha007

4 سال پیش
ههههه حتما باید اعلام کنی ک عشق داری...؟
Nحمیدطاهری***M:H*** خب دوسش دارم دیوونشم میخوام همه بفهمن

m...a...s...o...u...d...

4 سال پیش
خوب بود
Nحمیدطاهری***M:H*** مرسی برادر
pixel