باستاره ها - قسمت هشتم جناب عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری

41,806
خیلی از اتفاقات در زندگی از جایی قبل تر سرچشمه میگیرد مانند واقعه کربلا که چون روز روشن است که از فراموشی غدیر به وقوع پیوست. اصل را پیامبر ابلاغ کرد و بالای دست برد که به محض فراموشی اش مردمان اصل را به گودال بردند و بر فراز نیزه کردند! آری فاصله حق و باطل همینقدر نزدیک و دور از هم است. عبدالرحمن این را خوب فهمیده بود که ۷۰ سال از غدیر میگفت. مهدی جان ! حال ما برآنیم که غدیر را نه در یک روز بلکه در تمام سال زنده بداریم تا کربلا و گودالی دیگر رخ ندهد. باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب
روزنه 722 دنبال کننده
pixel