داغترین‌ها: #اربعین

حالبت های ماده

91
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
توضیح حالت های نختلف ماده از کتاب فیزیک دهم فصل دوم ویژگی های فیزیکی مواد توسط استاد مصطفی کبیری
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel