ریاضی هشتم ، فصل اول :عددهای صحیح وگویا ، درس 1 : جمع و تفریق عددهای صحیح

971

در این فیلم ما به قاعده جمع و تفریق عددهای صحیح می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید : https://faranesh.com/education/18403-riazi8film-amoozeshihashtom