اربعین، یک حرکت کلان اجتماعی بسوی هویت حسینی...

81

بیانات آیت الله محسن اراکی در پایان درس خارج اصول فقه مدرسۀ فیضیه در رابطه با راهپیمایی اربعین.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…