جراحی پروتز سینه با شیردهی تداخلی دارد؟

2,002
پروتز سینه در فرایند شیردهی اثری ندارد و همچنین در سلامت شیر برای نوزاد اثری ندارد. برای عمل پرتز سینه به حداقل 6 ماه زمان بعد از پایان دوره ی بارداری یا شیردهی نیاز است.
pixel