مستند صعود قله K2 لیلا اسفندیاری

3,470
این فیلم ، گزارش تلاش زنده یاد لیلا اسفندیاری بعنوان اولین زن ایرانی بر روی قله کی 2 از زبان خود اوست . لیلا اسفندیاری ، پس از صعود قله ی نانگاپاربات در سال 2008 که در آن سرپرستی تیم را نیز برعهده داشت ، در سال 2010 بر روی قله ی سرسخت کی 2 تلاش کرد . در شرایط سخت جوی تابستان 2010 هیچ کوهنوردی امکان صعود به قله را نیافت و دو کوهنورد نیز در این میان جانشان را از دست دادند . نام لیلا اسفندیاری بدون شک برای همیشه با تاریخ کوهنوردی ایران و ورزش زنان درآمیخته است . مجله کوهنوردی بیواک | www.biwak.ir
pixel