بازار داغ سلفی با بن سلمان در ریاض

2,025
فرادید 2.3 هزار دنبال‌ کننده

بن سلمان پادشاه سعودی که به لطف اختیاراتی که به پدرش به او داده، یاست صندوق کل سرمایه گذاری ها را نیز برعهده دارد و با حضور در کنفرانس سرمایه گذاری که از دیروز در ریاض آغاز شده و قرار است تا پنجشنبه ادامه یابد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت که از روند برگزاری این کنفرانس راضی است.

فرادید 2.3 هزار دنبال کننده
pixel