طرز کار دستگاه تصفیه آب - عملکرد دستگاه تصفیه آب

899

مراحل تصفیه یک دستگاه تصفیه آب به این صورت است فیلترهای اولیه که از الیاف مصنوعی PP که قابلیت جذب ذرات معلق آب تا 5 میکرون را دارا باشد. مرحله دوم فیلترهای کربن اکتیو است که قادر به جذب بو و طعم نامطبوع و مواد شیمیایی- کلر و برخی از گازها می‌باشد. مرحله سوم فیلترهای ‌PP با منافذ ریزتر که ذرات معلق تا 1 میکرون را جذب می‌نمایند.مرحله چهارم که از مراحل اصلی دستگاه تصفیه آب است و آن را RO می‌نامند .  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بامین تهویه مراجعه فرمایید. http://www.bamintahvie.com/category/purifire/water-pur