فتاح اشکبوس-مرحوم حاج محمدتقی کیقبادی -بابایی-سلیاکتی75

325

قسمتی بسیار زیبا از عاشق شدن فتاح و خواستگاری دختر عمویش از اشکبوس از شهادت خوانی مرحوم حاج محمدتقی کیقبادی. ایشان در ابتدا شهادت خوان بودند . سایت تعزیه در امل کربلایی مجید کیقبادی 09352507408