فکت روم 3 - اختلال شخصیت اسکیزوئید

10,262

موضوع قسمت سوم (آخر) از فصل اول برنامه ی فکت روم اختلال شخصیت اسکیزوئید است. Schizoid personality disorder . https://virtualdr.ir . سوالات و پیشنهادات خود را می توانید زیر همین صفحه برایمان کامنت کنید.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده