وقتی یکی بهت فحش میده ولی اون لحضه نمیتونی کاری کنی

697
gander1212 96 دنبال کننده

Springtrap_gamer

1 سال پیش
كاملا درك ميكنم
gander1212 معلومه که باید درک کنی وقتی همین بلا سرت اومد تو بازی به اونی که زدت فوش دادی فک کردم با منی فرداش گرفتم زدمت
pixel