ماجرای هنر انتزاعی

1,387
حرفه: هنرمند 24 دنبال‌ کننده

از مجموعه ویدیوهای Art Assignment گوینده: نازنین اصفهان پور از طریق شماره کارت زیر می توانید در میسرکردن ادامه ی چنین فعالیت هایی سهیم باشید: 5022297000037742 به نام: حرفه هنرمند زمان نو بانک پاسارگاد

pixel