اجرای زنده قطعه نیاز در رادیو ترانزیست ۲

3,923

اجرای زنده قطعه نیاز توسط سبحان اکرامی و مهدی بیک وردی - رادیو ترانزیست را هر هفته دوشنبه شب ها راس ۱۱ شب بصورت زنده از آپارات تماشا کنید