ضرب و شتم دانش آموز افغان در مدرسه

374

معلمی یک دانش آموز افغان را مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دهد. اطلاعات بیشتری از این ویدئو در دسترس نیست.