درس سوم علوم ششم آشنایی با فلزات و آلیاژ

653
با ویژگیها و کاربردهای فلزات مختلف و معروف در زندگی روزمره آشنا شده و مفهوم آلیاژ توضیح داده می شود.در مورد آهن زنگ نزن نیز مطالبی ارائه می شود.
فيروزه راعي 103 دنبال کننده

BAROON890 انفالو = انفالو

11 ماه پیش
ممنونم
فيروزه راعي خواهش می کنم گلم
pixel