میکسمـ از گروهـ هایـ اچـ پیـ^^کپـ

61

مگهـ منـ اولینـ دنیلـ ردکیلفـ نبودمـ؟؟زر نزنـ گوهـ نخور من اولینـ دنمـ...بدو بپاکشـ بیشعور عوضیـ... نظرسنجیـ دلتـ میخواد؟ اسممـ پاینشهـ کپیـ=جرواجر

۲ ماه پیش
NASIW BILLIE EILISH
NASIW BILLIE EILISH 271 دنبال کننده
.:ف★:!!.Miss-Ƒムイεოεみ-ŁiSa.!!:★ف

.:ف★:!!.Miss-Ƒムイεოεみ-ŁiSa.!!:★ف

2 ماه پیش
آجی یعنی منو بخشیدی؟؟؟ میشه هری پاتر رو بهم بدی:((( خواهش عاجولی:((((((
.:ف★:!!.Miss-Ƒムイεოεみ-ŁiSa.!!:★ف

.:ف★:!!.Miss-Ƒムイεოεみ-ŁiSa.!!:★ف

2 ماه پیش
پونه اگه یکباره دیگه به خودت بگی بیتربیت با ضربه ی من روبه رو میشی تو عشق منی❤❤❤❤
.:ف★:!!.Miss-Ƒムイεოεみ-ŁiSa.!!:★ف

.:ف★:!!.Miss-Ƒムイεოεみ-ŁiSa.!!:★ف

2 ماه پیش
وای آجی این حرف رو نزن من ب خدا فکر کردم باهام قهری چی؟؟؟من چرا باید تورو ببخشم تو بزرگتر از منی نفسم تو باید منو ببخشی نه من تورو تروخدا ببخشید بیا ویدیوی آخرم؛)
(S) (E) ZAHRAW POOBON (G)(r)

(S) (E) ZAHRAW POOBON (G)(r)

2 ماه پیش
خواهری خفه شو تو بیتربیت نیستی :| دفعه اخرت باشه به خودت فحش میدی :)
NASIW BILLIE EILISH

NASIW BILLIE EILISH

2 ماه پیش
واقعا از فحشـ هامـ ببخشید خیلیـ بیـ تربیتمـ
NASIW BILLIE EILISH

NASIW BILLIE EILISH

2 ماه پیش
بهـ یکـ شرطـ میبخشمتـ فاطمهـ من تورو دوستـ دارم ولیـ تو اونـ فاطمهـ ی قبلیـ نیستیـ...هرچند اجیمیـ... ویدو یهـ دنیلـ شدنتـ رو بپاکـ چونـ منـ دنیلمـ...حالا همـ من قهر نیستمـ که ببخشمتـ فقطـ یکمـ ناراحتمـ^^مگهـ میشهـ با اجیمـ قهر کنمـ^^ویدیو رو بپاکـ چونـ منمـ(:و از فحشامـ ببخشید منـ خیلیـ بی تربیتمـ))):