علي اشكان نژاد ""در باب ضرر چغندر پخته""

28
e1artgallery 11 دنبال‌ کننده
28 بازدید
اشتراک گذاری
علي اشكان نژاد ""در باب ضرر چغندر پخته"" آیا هر آن، دارم از جهانِ بیرون تاثیر می پذیرم، یا این خودِ منم، که دارم روی جهان بیرون تاثیر می گذارم؟ من چیستم؟ معلوم نخواهد شد؛ و تمایلی هم نخواهد بود. Ali Ashkan Nezhad "Toward detriments of boiled beets" Am I being influenced by the outside world? Or is it me, who am influencing the outside world? What am I? Will not be known; And there will be no desire.
e1artgallery 11 دنبال کننده
pixel