توسعه فرهنگ سازمانی

198
Mansour_salari 10 دنبال‌ کننده
از آنجا که فرهنگ سازمانی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت در راستای پیاده سازی اثربخش سیستمهای مدیریتی می باشد، در این راستا شرکت توزیع نیروی برق مشهد اقدام به تعریف پروژه تحلیل و ارتقای فرهنگ سازمانی نموده است که گزارش اقدامات انجام شده در این ویدیو به اشتراک گذاشته شده است.
Mansour_salari 10 دنبال کننده
pixel