برخورد شدید کامیون با پل

2,802

در فیلم پیش رو شاهد برخورد شدید قسمت بار کامیون با پل خواهید بود.

عمو صادق
عمو صادق 193 دنبال کننده