تصاویر تاریخی نایاب از ورود آزادگان به شهر زنجان

705
تصاویر تاریخی از ورود آزادگان به شهر زنجان استقبال امام جمعه فقید زنجان از آزادگان این تصاویر برای اولین بار پخش می شود #شبکه_اشراق #فضای_مجازی_مرکز_زنجان http://sapp.ir/iribzanjan
pixel