کارگاه آموزشی مجازی کنگره60 ،وادی هفتم با استادی آقای امین دژاکام

1,513

کارگاه آموزشی مجازی کنگره60 با دستور جلسه وادی هفتم و تاثیر آن روی من به استادی آقای امین دژاکام در تاریخ 98/12/20

کنگره 60 246 دنبال کننده
مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel