نحوه ثبت درخواست در سامانه غزال

15
"نحوه ثبت درخواست در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی" شرکت های دانش بنیان می توانند با ورود به "سامانه_غزال " از تسهیلات و کمک های صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند و در دوره های آموزشی که در این سامانه ارائه گردیده است با بهره مندی از 70 درصد تخفیف شرکت نمایند. . شما نیز می توانید جهت ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مالکیت فکری با کارگزاری موسسه بین المللی دانش بنیان پلکان از طریق این سامانه اقدام فرمایید.
pellekan.co 4 دنبال کننده
pixel