درمان ارتودنسی | کلینیک تخصصی کانسپتا

111

چرا قبل وبعد از درمان ارتودنسی نسبت به تهیه مدارک تشخیصی مانند تصاویر رادیوگرافی و فتوگرافی پزشکی، قالب گیری از دندان ها و ثبت اطلاعات روند درمان بیمار اقدام می کنیم؟ www.ConceptaClinic.com

concepta clinic
concepta clinic 4 دنبال کننده