کپ صمیمانه مدیران شبکه چشم انداز و مرکز رجا

181

مصاحبه صمیمانه مهندس حسین ابراهیمی مدیر شبکه چشم انداز با سرکار خانم دکتر سبزیان پور رییس هیات مدیره مرکز ترک اعتیاد و توانبخشی رجا. نکته قابل تامل در این مرکز متدولوژی کاملا علمی و موفق آن است که توسط ایشان توضیح داده می شود. پذیرش مددجوی نیازمند در این مرکز رایگان است و شبکه چشم انداز بعنوان یکی از حامیان این مرکز در صدد ایجاد کارآفرینی و پایداری مالی و در نتیجه تداوم پایدار خدمات این مرکز است.

Fortnite با Persian Shot

Persian_Shot
71 652.9 هزار بازدید کل

مصی پاتر وسط میدون جنگ

mosipotter
81 140.9 هزار بازدید کل

زولا با عمو پژی

pejii
58 208.9 هزار بازدید کل