ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کتاب نخوانی در ایران(3)! کتابخانه هایی برای کتاب نخوانی

617
پرشین ریدرز 4 دنبال‌ کننده
617 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از قدیمی ترین کتابخانه های جهان کتابخانه ای در کاخ آپادانا بوده است که مجموعه ای از دانش های گوناگون از جمله علوم طبیعی، پزشکی و نوجوم را شامل میشد. این کتابخانه بزرگترین مخزن کتاب و نوشته های دوره هخامنشی بوده است. نمونه های دیگری از این کتابخانه ها نشان می دهد که ایرانیان باستان در 3 هزار سال پیش مردمانی دانش پژوه و اهل اندیشه بوده اند. اما مثل اینکه امروز اوضاع کمی فرق کرده ...!
pixel