برگزاری اولین مرحله آزمون تبار

127

این کلیپ که توسط دبیرستان پسرانه دوره اول واحد 2 در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1