رونمایی از محصولات ژئوماتیک با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

10
pixel