دانلود مجموعه In The Night Garden

1,335
به گفته سازندگان این نمایش، بسیاری از والدین با کودکان خود بر سر به رختوخواب بردن آنها مسئله دارند و کودکان نیز همیشه بر سر نخوابیدن اصرار دارند و این به نوعی یک اضطراب بین کودک و والدین ایجاد میکند. بنابراین این نمایش برای آرام کردن همه چیز است.جهت دانلود این انیمیشن به سایت www.CafeCartoon.ir مراجعه کنید.
pixel