تمرین روانشناسی مثبت در محیط کار

464

احساسات مثبت، نقش مهمی را در رضایت و شادی کارکنان در محیط کار ایفا می کند. روانشناسی مثبت در محیط کار به کارکنان کمک می کند در برابر مشکلات انعطاف پذیری بالاتری داشته باشند و کارایی خود را در محیط کار افزایش دهند. در این ویدئو شما با راهکارهایی برای پیاده سازی روان شناسی مثبت در محیط کار آشنا می شنوید که با تمرین کردن این راهکارها می توانید محیط کاری مثبتی خلق نمایید (www.ksykg.com).

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده