خانه های تان را گورستان نسازید! شیخ محمد صالح پردل | راه روشن

2,597
کسب صدقه جاریه با حمایت مالی از کانال راه روشن لینک درگاه بانکی از سایت زرین پل : https://zarinp.al/aparat.com/warrior1 آیا تو مال داشتی که حقوق یک معلم کامل بدهی برای دو ماه، بیا یاد مردم بده حدیث، عقیده و احکام کلاس بگزار برای مردم آیا این کار کردی یا نکردی اگر پول داشتی پول نداشتی یک سالن داشتی در خانه ات...
راه روشن 514 دنبال کننده
pixel