کتابی که فروش آن در عربستان ممنوع شد

388

المملکة من الداخل/ عربستان سعودی از داخل نام کتابی است که به واسطه افشاگری در مورد آل سعود فروش آن در عربستان سعودی ممنوع شده است. ناگفته هایی از جنگ افغانستان و شوروی و همکاری آمریکا با عربستان. نقش عربستان و آمریکا در شکل گیری سلفیه جهادی

pixel